O meu fillo non para/ Mi hijo no para

Conversa é un centro de psicoloxía pertencente a REGADE, a Rede Galega de centros de Desenvolvemento infantil e atención familiar. O equipo Conversa, formado por María Teresa, Alba e Iván, presentan neste vídeo algunhas indicacións acerca do movemento nos nosos nenos/as, e de como diferenciar se pode ser un movemento adaptativo ao medio ou ben un movemento “vacío”, como é o caso do TDAH. Aportan asemade, pautas, consellos e exercicios prácticos para o entrenamento atencional do/a menor de xeito que o movemento sexa cada vez máis consciente.

Conversa é un centro de psicoloxía que desenvolve a súa actividade en Vigo, dirixíndose a poboación infanto-xuvenil, adultos e familias dende unha perpectiva sistémica de intervención no entorno social da persoa.

___

Conversa es un centro de psicología perteneciente a REGADE, la Red Gallega de centros de Desarrollo infantil y atención familiar. El equipo Conversa, formado por María Teresa, Alba e Iván, presentan en este vídeo algunas indicaciones acerca del movimiento en nuestros niños/as, y de cómo diferenciar si puede ser un movimiento adaptativo al medio o bien un movimiento “vacío”, como es el caso del TDAH. Aportan además, pautas, consejos y ejercicios prácticos para el entrenamiento atencional del/la menor, de forma que el movimiento sea cada vez más consciente.

Conversa es un centro de psicología que desenvuelve su actividad en Vigo, dirigiéndose a población infanto-juvenil, adultos y familias desde una perpectiva sistémica de intervención en el entorno social de la persona.

Advertisement