Importancia dunha boa posición lingual / Importancia de una buena posición lingual

Coa volta ao novo curso escolar, a nosa compañeira Maria José fálanos neste vídeo acerca da importancia dunha boa posición lingual.

María José é pedagoga e logopeda do gabinete psicopedagóxico Aluma, situado en Cangas e pertencente á rede galega de centros REGADE. No seu centro traballan dende hai máis de 25 anos atendendo a nenos/as, adultos e terceira idade. O seu campo de traballo é a logopedia, o reforzo psicopedagóxico, a psicoloxía escolar e clínica e a estimulación tanto temperá como de adultos (TEA, TDAH, TANV, TEL, problemas de ansiedade, depresión, fobias, problemas de aprendizaxe, etc).

____

Con la vuelta al nuevo curso escolar, nuestra compañera Maria José nos habla en este vídeo acerca de la importancia de una buena posición lingual.

María José es pedagoga y logopeda del gabinete psicopedagógico Aluma, situado en Cangas y perteneciente a la Red gallega de centros REGADE. En su centro trabajan desde hace más de 25 años atendiendo a niños/as, adultos y tercera edad. Su campo de trabajo es la logopedia, el refuerzo psicopedagógico, la psicología escolar y clínica y la estimulación tanto temprana como de adultos (TEA, TDAH, TANV, TEL, problemas de ansiedad, depresión, fobias, problemas de aprendizaje, etc).

Advertisement