Durmir sen medo á escuridade / Dormir sin miedo a la oscuridad

Tania Rodríguez Canitrot, psicóloga pertencente a Regade, explícanos neste vídeo como inculcar en nenos/as un hábito para durmir, tendo en conta o medo á escuridade (naturalizándoa e tratando de previr dito medo). Isto pódese facer empregando unha técnica de lectura deste conto, para axudar aos pais/nais neste proceso de sono dos cativos/as.

Tania é psicóloga para atención psicolóxica a adultos, infancia e familia, e desenvolve a súa labor fundamentalmente na área de O Carballiño (Ourense).

Aquí podes atopar as súas indicacións ao respeito:

___

Tania Rodríguez Canitrot, psicóloga perteneciente a Regade, nos explica en este vídeo cómo inculcar en niños/as un hábito para dormir, teniendo en cuenta el miedo a la oscuridad (naturalizándola y tratando de prevenir dicho miedo). Esto se puede hacer empleando una técnica de lectura de este cuento, para ayudar a los padres/madres en este proceso de sueño de los pequeños/as.

Tania es psicóloga para atención psicológica a adultos, infancia y familia, y desarrolla su labor fundamentalmente en el área de O Carballiño (Ourense).

Aquí puedes encontrar sus indicaciones al respecto.

Advertisement