Día da Atención Temperá – Manifesto REGADE

Manifesto REGADE: DÍA DA ATENCIÓN TEMPERÁ 2020

Anexamos o manifesto que dende REGADE difundiremos con motivo do día da Atención Temperá, informando da situación de desventaxa na que se atopa a nosa infancia con motivo das dotacións presupuestarias que se destinan para este fin na nosa comunidade autónoma.

Anexamos el manifiesto que desde REGADE difundiremos con motivo del día de la Atención Temprana, informando de la situación de desventaja en la que se encuentra nuestra infancia con motivo de las dotacionens presupuestarias que se destinan para este fin en nuestra comunidad autónoma.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Advertisement