Cursos e xornadas

Desde REGADE promovemos a formación e actualización de coñecementos, tanto para os membros da asociación como para a comunidade; por iso, realizamos anualmente diversos cursos a prezos alcanzables.