Servizos que ofrecemos

Ofrecemos

Valoración global do neno/a e a súa familia.
Programas de intervención e detección temperá.
Tratamento e atención terapéutica aos nenos/as e as súas familias.
Rehabilitación funcional e fisioterapia dos trastornos neuromotores.
Estimulación sensorial e psicomotriz.
Logopedia e apoio psicopedagógico.
Atención psicolóxica e psicoterapéutica.
Orientación e asesoramento educativo, social e familiar.
Formación específica para familias e profesionais.

Equipo Interdisciplinar

Atención ao desenvolvemento.
Estimulación temperá.
Orientación Educativa.
Fisioterapia Pediátrica.
Terapia ocupacional.
Logopedia.
Neuroestimulación auditiva (T. Tomatis).
Trastornos de Hiperactividade e Atención: TDAH.
Trastornos de procesamento sensorial.
Trastornos do Espectro Autista: TEA.
Mediación familiar. Psicoloxía Xurídica.
Psicoterapia individual ou Familiar (Terapia Familiar, psicoloxía clínica).
Os centros traballan en coordinación cos diferentes dispositivos da zona, dentro do ámbito educativo, sanitario e social, implicados na primeira infancia.

Advertisement