Estatutos

 

Estatutos de REGADE aprobados por Asemblea Fundacional o 12 de Setembro de 2007.

CAPÍTULO I: Denominación, domicilio, ámbito, fins e actividades.

CAPÍTULO II: Os/as asociados/as.

CAPÍTULO III: O órgano de goberno.

CAPÍTULO IV: O órgano de representación.

CAPÍTULO V: O réxime económico.

CAPÍTULO VI: Disolución da Asociación.

CAPÍTULO VII: Resolución de conflitos.

Acceder a Estatutos

Advertisement