Documentos estado de alarma por coronavirus

Dende Regade e Foanpas aunamos criterios e esforzos para elaborar e ofrecer estes documentos con motivo da situación social de estado de alarma debido ao coronavirus:
GUÍA DE APOIO a familias, profesores e alumnado na que propoñer oportunidades de mellora nesta etapa de confinamento.
DOCUMENTO que recolle as consecuencias a nivel académico e social desta situación no colectivo de alumnas/os con Necesidades Específicas de Apoio Educativo e as súas familias (NEAE).
___
Desde Regade y Foanpas aunamos criterios y esfuerzos para elaborar y ofrecer estos documentos con motivo de la situación social de estado de alarma debido al coronavirus:
GUÍA DE APOYO a familias, profesores y alumnado en la que proponer oportunidades de mejora en esta etapa de confinamiento.
DOCUMENTO que recoge las consecuencias a nivel académico y social de esta situación en el colectivo de alumnas/os con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y sus familias (NEAE).
Advertisement