REGADE: Cara a  unha Atención Temperá de calidade

 

Que é a Atención Temperá? É un conxunto de actuacións dirixidas ao neno/a, a súa familia e a súa contorna, desenvolvidas desde a acción coordinada dun equipo interdisciplinar, coa finalidade de dar resposta inmediata, planificada con carácter global, sistemática, dinámica e integral ás necesidades transitorias ou permanentes da poboación infantil que na primeira infancia (0-6 anos), presentan trastorno no seu desenvolvemento ou risco de padecelos.

Vai dirixida a:

 • Nenos/as desde o nacemento ata os 6 anos con necesidades transitorias ou permanentes no desenvolvemento ou deficiencias.
 • Ás familias dos nenos/as atendidos, xa que se considera a unidade do sistema familiar.

Existen  axudas para as familias dos usuarios dos nosos centros que se tramitan a través da traballadora social do municipio; se son de educación, realízase a petición a través da dirección dos centros escolares. PodeS informarte tamén a través do noso correo electrónico.

CONTACTO

redautonomicagalicia@gmail.com

Facebook: Rede Galega Desenvolvemento Infantil

2019 LOGO SIMPLE RedeGalegaDeCentros_Logo#A_SergioAra

Panel 1
Panel 2

Servizos que ofrecemos

Ofrecemos

Valoración global do neno/a e a súa familia.
Programas de intervención e detección temperá.
Tratamento e atención terapéutica aos nenos/as e as súas familias.
Rehabilitación funcional e fisioterapia dos trastornos neuromotores.
Estimulación sensorial e psicomotriz.
Logopedia e apoio psicopedagógico.
Atención psicolóxica e psicoterapéutica.
Orientación e asesoramento educativo, social e familiar.
Formación específica para familias e profesionais.

Equipo Interdisciplinar

Atención ao desenvolvemento.
Estimulación temperá.
Orientación Educativa.
Fisioterapia Pediátrica.
Terapia ocupacional.
Logopedia.
Neuroestimulación auditiva (T. Tomatis).
Trastornos de Hiperactividade e Atención: TDAH.
Trastornos de procesamento sensorial.
Trastornos do Espectro Autista: TEA.
Mediación familiar. Psicoloxía Xurídica.
Psicoterapia individual ou Familiar (Terapia Familiar, psicoloxía clínica).
Os centros traballan en coordinación cos diferentes dispositivos da zona, dentro do ámbito educativo, sanitario e social, implicados na primeira infancia.

Panel 3

Como facerse socio

Poden facerse socios todos aqueles centros de Galicia que traballen con poboación infantil de 0 a 6 anos.

Para asociarse é necesaria a seguinte documentación:

Esta documentación ha de enviarse a través de correo electrónico:
redautonomicagalicia@gmail.com

Entre as vantaxes e beneficios ofrecidos por REGADE atópanse:

 • Acceso ao Banco de probas psicopedagóxicas da Rede.
 • Inclusión no grupo para información e resolución de dúbidas profesionais.
 • Derivación de casos.
 • Organización de Xornadas e congresos nacionais a prezos reducidos e preferencia de acceso para socios.
 • Formación continuada con descontos para os socios.
 • Intercambio de coñecemento científico e profesional.
 • Reunións periódicas.
 • Información de toda a actualidade.
 • Profesionais de referencia.
 • Contacto directo e constante con profesionais de Atención Temperá de Galicia.

 

Panel 4 Placeholder